Links

Inschrijven voor evenementen en/of kampen

U kan uw kind(eren) inschrijven voor evenementen/kampen die door de leiding zijn toegevoegd in Keeo. Per kind heb je een menu-item 'Evenementen'. Hier zie je alle evenementen waar je je kind kan op inschrijven.
Indien de eenheid extra informatie nodig heeft, dan kan u deze ook hier geven.
Persoonlijk details van uw kind kan u wijzigen bij het menu-item 'Persoonlijke details'. Controleer deze gegevens steeds voor elk kamp. Zo heeft de leiding van uw kind steeds de meest actuele informatie.