Aan de slag met Keeo

Zet je eerste stappen in Keeo.

Is Keeo volledig nieuw voor je? Begin dat met dit artikel te lezen om je op weg te helpen. Neem zeker je tijd om de andere artikels te lezen.

Vooraleer we uitleggen hoe Keeo werkt, geven we wat informatie over het uitzicht van Keeo.

De lay-out van Keeo bestaat uit ruwweg 4 onderdelen:

 • De zijnavigatie: met deze navigatie, aan de linkerzijde van de pagina, kan je navigeren tussen de verschillende functionaliteiten van Keeo. Naargelang de grootte van je scherm zal deze uitgeklapt of ingeklapt zijn

 • Tabbladen: elk venster dat je opent (detail van een lid, een rapport, ..) opent in een tabblad bovenaan de pagina. Dit is geen tabblad van je browser, maar een tabblad in Keeo zelf.

 • De sectie/periode wisselaar: met deze wisselaar, wissel je tussen secties en/of periodes. Meer info vind je in de artikels. De wisselaar opent wanneer je in het donkere gebied, met het Keeo logo, klikt. Deze wisselaar zal je regelmatig nodig hebben!

 • Inhoud: rechts van de navigatie en onder de tabbladen heb je het hoofdscherm waar alle inhoud terechtkomt.

Secties en periodes

Secties en periodes delen je ledenbestand op in groepen van personen en scoutsjaren. Heel veel functionaliteit in Keeo is opgesplitst per sectie.

Bij het overzetten van de gegevens uit de oude Keeo, werden de secties die je hebt in je eenheid bepaald aan de hand van de functie die leden hadden. Wil je je secties anders organiseren? Dan kan dat! Je neemt hiervoor contact op met keeo@fos.be.

Volgende artikels leggen secties en periodes in detail uit.

pageSectiespagePeriodes

Rollen

Rollen zijn de opvolger van functies. Rollen geven aan wat een lid doet in de sectie. Je gebruikt dit vooral in de Leiding sectie. Je geeft zo aan in welke tak iemand leiding geeft en welke extra rollen deze persoon nog bekleedt. Een persoon heeft steeds 1 primaire rol en 0 of meerdere additionele (extra) rollen.

pageRollen

Instellingen

Links onderaan vind je in Keeo 'Instellingen'. Hier kan je zowel instellingen aanpassen voor:

 • een sectie (Instellingen - Sectieinstellingen)

 • Het ouderportaal (Instellingen - Instellingen ouderportaal)

 • Jezelf (Instellingen - Accountdetails)

Bekijk deze instellingen zeker eens aangezien je Keeo volledig kan aanpassen naar hoe jij het wilt en naar de werking van je eenheid.

Wat moet je zeker bijhouden in Keeo

Heel wat functionaliteiten in Keeo zijn volledig optioneel te gebruiken in je eenheid. Toch zijn er een aantal zaken die je goed moet bijhouden:

 • Je actieve leden

 • Betaling van lidgelden aan het nationaal secretariaat

 • Huidige rollen (functies in de vorige Keeo) van leiding

 • Je kampen waar een kampmelding voor nodig is

Je leest er meer over in volgende artikels.

pageLedenpageLidgeldenpageRollenpageKampmelding

Toegang

Je kan kiezen hoeveel leiding je toegang geeft tot Keeo, tot welke secties ze toegang hebben, en welke functionaliteit ze kunnen gebruiken.

Denk goed na vooraleer je leiding toegang geeft. Het is bijvoorbeeld perfect logisch dat je de takleiding van de Bevers toegang geeft tot je Bevers. Maar alle leiding toegang geven tot de gegevens van leiding is dat dan weer niet.

pageGebruikerspageRechten

Verder kan je ouders toegang geven tot het ouderportaal. Zo kan je ouders zelf gegevens laten aanpassen, laten inschrijven voor kampen, betalen,.. Denk SmartSchool, maar dan in een scoutsjasje!

pageOuderportaal

Vragen/hulp nodig?

Lees eerst de veelgestelde vragen of de artikels in deze documentatie. Nog steeds niet gevonden wat je zoekt? Neem contact op met keeo@fos.be. Binnen een aantal dagen krijg je zeker een antwoord.

Last updated