Introductie

Keeo is een uitgebreid systeem. Daarom schreven we deze handleiding om jullie wegwijs te maken in de verschillende functionaliteiten van Keeo.

Links vind je de navigatiebalk met alle artikels en eventuele subartikels. Per artikel zie je rechts de inhoud.

We delen deze documentatie op in 5 thema's:

  • Voor ouders en leden: hoe gebruik je Keeo als ouder of individueel lid

  • Voor (eenheids)leiding: hoe gebruik je Keeo om je ledenbeheer te doen

  • Voor techneuten: maak zelf applicaties die gebruik maken van Keeo

  • Online Scout Manager: het platform

  • Varia

Eerste keer dat je met Keeo werkt? Begin met 'Aan de slag met Keeo' voor een eerste, globale introductie. Als ouder volstaat het om de artikels onder 'Voor ouders en leden' te lezen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Naast de algemene documentatie verzamelden we een aantal veelgestelde vragen. Dit artikel is momenteel nog in opbouw maar wordt spoedig aangevuld.

Afbeeldingen

Hier en daar vind je GIF-afbeeldingen die visueel laten zien hoe je iets doet in Keeo. Klik op de afbeelding om ze groter te maken.

Zoeken

Rechtsbovenaan de pagina vind je een zoekbalk waarmee je alle artikels kan doorzoeken. Zowel op titel als inhoud.

Geef je mening

Onderaan elk artikel kan je aangeven hoe nuttig een pagina was. Geef ons zeker feedback zodat we deze documentatie beter kunnen maken. Wil je meer feedback geven? Mail dan naar keeo@fos.be met al je opmerkingen of suggesties.

Last updated