Gegevens laten bevestigen door ouders

Laat ouders minstens voor elk kamp en 1x per jaar bevestigen dat de gegevens in Keeo juist zijn. Zo ben je zeker dat je steeds over de juiste informatie beschikt. Zeker medische gegevens kunnen af en toe veranderen!

Je kan ouders vragen om te bevestigen dat de huidige gegevens in Keeo correct zijn. Als leider kan je zien wanneer de gegevens het laatst bevestigd zijn in het detailscherm van een lid.

Standaard staan gegevens op 'Niet bevestigd'. Ook als een ouder de gegevens bevestigt heeft en je past zelf iets aan bij het lid komen de gegevens terug op 'Niet bevestigd' te staan.

Ouders kunnen de gegevens van hun kinderen bevestigen wanneer ze inloggen in het Ouderportaal. Daar vinden ze onder 'Persoonlijke details' de knop om de gegevens te bevestigen als correct. Op de afbeelding hieronder zie je hou ouders dit kunnen doen.

Je bepaalt in sectieinstellingen welke extra gegevens ouders kunnen wijzigen en/of bekijken.

Last updated