Secties

Leden in Keeo zijn steeds onderverdeeld in 'secties'. Een sectie is een logische verzameling van personen.

In Keeo kan je wisselen tussen de verschillende secties waar je toegang toe hebt. Je doet dit door links bovenaan op 'Periode/Sectie' wisselen te klikken en vervolgens de sectie te kiezen waarin je wil werken.

Er zijn 2 algemene types van secties: jeugdsecties en andere secties. Beide soorten hebben nog een onderverdeling in zogenaamde 'subsoorten'. Per soort sectie kan de functionaliteit licht verschillen. In Soorten secties wordt dieper ingegaan op alle soorten secties

pageSoorten secties

Nieuwe sectie toevoegen

Secties kunnen enkel toegevoegd worden door het nationaal secretariaat. Neem contact op met de ondersteuning via keeo@fos.be om dit te laten uitvoeren.

Patrouilles

Je kan binnen een sectie patrouilles aanmaken. Deze zijn analoog aan de patrouillewerking binnen je eenheid.

Patrouilles maak je aan onder Instellingen -> Sectieinstellingen -> Patrouilles.

Een speciale patrouille is de 'Leiderspatrouille'. Deze is standaard in elke jeugdsectie aanwezig. Hiermee kan je je leiding aan de tak toevoegen waarin ze leiding geven. Meer info vind je onder lid verplaatsen/delen

pageLid verplaatsen, delen, verwijderen, terugplaatsen

Last updated