Periodes

Periodes verdelen de informatie in Keeo op per scoutsjaar. Je kan de actieve periode wisselen door links bovenaan te kiezen voor Sectie/Periode wisselen en vervolgens een scoutsjaar aan te klikken.

Het nationaal secretariaat beheert de periodes. Deze lopen steeds van 1/9 t.e.m. 31/8.

Periodes zijn als het ware een filter in het systeem. Volgende zaken worden beïnvloed door de gekozen periode:

  • Leden

  • Evenementen

  • Vergaderingen

  • Badges

  • Flexi-records

Leden

Bij het verwijderen/verplaatsen van een lid vraagt Keeo in welke periode het lid de laatste keer moet voorkomen. Je kiest hier het scoutsjaar waarin het lid het laatst effectief lid was.

Een voorbeeld:

Frans was in 2018 - 2019 lid van de Bevers. Op 1/9/2019 start het scoutsjaar 2019 - 2020. Frans gaat op 1/9/2019 over naar de Welpen.

Bij het verplaatsen van Frans naar de Welpen, kies je voor '2018 - 2019' aangezien dit het laatste scoutsjaar was waarin Frans effectief lid was van de Bevers.

Als je teruggaat naar oudere periodes zal je niet alle leden zien in 'Persoonlijke Details'. Je ziet enkel leden die niet meer actief zijn in een andere sectie. Je zal wel alle leden van toen zien in de aanwezigheidslijst, evenementen,..

Last updated