Keeo
Search…
⌃K
Links

Rechten

Beheer wie wat kan doen in Keeo.
Wanneer je leiders toegang geeft tot een sectie (of meerdere) in Keeo, wil je niet altijd dat ze alles kunnen. Je kan daarom in Keeo beheren wie wat kan zien en doen.
Om rechten van personen in een sectie te beheren ga je naar Instellingen - Sectieinstellingen - Leiderstoegang.
Je kan rechten beheren per onderdeel van het systeem (persoonlijke details bekijken, evenementen beheren, ..). Je kan per onderdeel een aantal rechten kiezen:
Naam
Beschrijving
Administrator
Kan rechten toekennen en verwijderen
Geen rechten
Heeft geen toegang tot dit onderdeel van Keeo
Leesrechten
Kan enkel gegevens bekijken maar niet bewerken in dit onderdeel van Keeo
Lees- en schrijfrechten
Kan gegevens bekijken en bewerken in dit onderdeel van Keeo
Je kan bijvoorbeeld je materiaalmeester toegang geven tot de materialendatabank zonder dat deze gegevens van je leden kan bekijken.
Je kan de rechten van een gebruiker verwijderen door op het vuilbakje te klikken naast de persoon. Je kan je eigen rechten niet verwijderen of wijzigen. Zo wordt vermeden dat er secties zijn waar niemand toegang tot heeft.