Links
Comment on page

Badges

Dit artikel is nog in opbouw. Kom later nog eens terug.
Er is een uitgebreid badgesysteem aanwezig in Keeo.
  • Badges = jeugdleden
  • Kwalificaties = leiding/volwassenen.
  • Beide hetzelfde qua werking
  • Bij lancering enkel attesten aanwezig
  • Op termijn komen alle fos badges en kunnen ze toegevoegd worden
  • Ook mogelijk om fos badges aan te passen aan werking eenheid
  • Zelf badges toevoegen
  • Attesten enkel bewerkbaar door nationaal kantoor