Badges

Dit artikel is nog in opbouw. Kom later nog eens terug.

Er is een uitgebreid badgesysteem aanwezig in Keeo.

  • Badges = jeugdleden

  • Kwalificaties = leiding/volwassenen.

  • Beide hetzelfde qua werking

  • Bij lancering enkel attesten aanwezig

  • Op termijn komen alle fos badges en kunnen ze toegevoegd worden

  • Ook mogelijk om fos badges aan te passen aan werking eenheid

  • Zelf badges toevoegen

  • Attesten enkel bewerkbaar door nationaal kantoor

Last updated