Oude Keeo vs. nieuwe Keeo

Keeo 2.0 werkt op een volledig andere manier dan je waarschijnlijk gewoon bent van de originele Keeo. Hieronder leggen we uit wat de grootste verschillen zijn tussen de oude en nieuwe Keeo.

Functies

In de oude Keeo was alles een functie: een tak, je rol binnen een tak en zaken die belangrijk zijn voor FOS Open Scouting om te weten. In de nieuwe Keeo is dit anders.

Functies zijn in de nieuwe Keeo opgesplitst in enerzijds secties en anderzijds rollen.

Keeo 1.0

Keeo 2.0

Takfuncties (Bever, Welp, Wolf, Kookploeg)

Sectie

Functie binnen de tak/eenheid (Leider welpen, Eenheidsleider, Materiaalmeester,..)

Primaire of additionele rol in de 'Leiding' sectie.

Functies voor FOS Open Scouting (EAV1, verantwoordelijke briefwisseling, ..)

Additionele rol binnen de 'Leiding' sectie.

SectiesRollen

Eigen functies

In de nieuwe Keeo kan je zelf geen rollen toevoegen. Je kan wel vragen aan het nationaal secretariaat om de naam van een sectie te wijzigen of om een nieuwe sectie toe te voegen.

Stamnummer

Je logt als gebruiker niet meer in met je stamnummer. Leden die reeds in Keeo zaten, behouden hun stamnummer. Voor nieuwe leden zal het stamnummer de indeling niet meer volgen waarbij de eerste 4 cijfers het jaar van aansluiten zijn.

Archiveren

Leden in de oude Keeo waren nooit echt volledig weg, ze werden gearchiveerd. Je kon ze als gebruiker steeds herstellen.

In de nieuwe Keeo, kan je kiezen wat te doen wanneer je een lid verwijdert: alle gegevens behouden (zodat je later het lid kan herstellen) of het lid volledig verwijderen en zijn/haar gegevens anonimiseren.

Lid verplaatsen, delen, verwijderen, terugplaatsen

Last updated