Keeo vs corona

Kampadministratie in KEEO

We zijn allemaal reuzeblij dat de kampen mogen doorgaan, weliswaar onder strikte voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat jullie als eenheid bepaalde gegevens dienen bij te houden.

  • Wie is er allemaal mee op kamp?

  • Contactgegevens (leden, ouders, etc)

  • Hoe zijn jullie georganiseerd (wie maakt deel uit van welke bubbel)

  • ...

Dit zal extra administratie van jullie vragen maar het is o zo belangrijk! Hieronder een overzicht/tips hoe jullie dit in KEEO kunnen bijhouden.

TO DO

Correcte en volledige gegevens

Uiteraard is het belangrijk dat de gegevens in KEEO correct en volledig zijn. Ga dus de contactgegevens na: telefoonnummer en e-mailadres van de ouders zijn hierbij belangrijk.

Evenement delen

Het grootste deel van de eenheden gaat op eenheidskamp en werd zoals gevraagd het evenement dus aangemaakt in de Leidingsectie. In dit geval dient het evenement nog gedeeld te worden met de andere takken die mee gaan op kamp.

Volledige tak - leden en leiding

Daarnaast is het handig om een goed overzicht te hebben wie leiding staat bij welke tak. Dit kan je visueel zichtbaar maken door de leden van de leiding te delen met de tak waar ze leiding geven. In het overzicht van de leden (Leden > Persoonlijke details) zal dit als volgt zichtbaar zijn:

  • In de fotoweergave wordt de leidingsploeg onderaan weergegeven, gescheiden d.m.v. een lijn van de leden

  • In de rasterweergave wordt de leidingsploeg uitgegrijsd weergegeven

Bij de leiding kan je enkel de eigen details invullen indien je via de leidingsectie de persoonlijke details raadpleegt. Indien je de leiding ook lid maakt van de tak zelf, zoals hierboven beschreven, kan je via deze sectie extra contactgegevens van de ouders/voogd toevoegen.

Medische fiche

Je kan de medische gegevens van je leden ook in KEEO (laten) invullen/nakijken. Zie Medische gegevens. Je kan hier evt. extra "Eigen velden" toevoegen (bv. specifiek aan corona gerelateerd)..

Extra informatie bijhouden

Zoals voorgeschreven wordt, dient de eenheid opgedeeld te worden in bubbels van max. 50 personen. Het is dan ook belangrijk dat jullie hier een overzicht van behouden. Dit kan je via verschillende manieren doen.

In het evenenment zelf

Ga hiervoor naar het evenement dat jullie aanmaakten voor de kampmelding: Programma > Evenementen. Open het evenement en ga in het menu naar Leden. Hier kan je rechtsboven kolommen toevoegen. Bv. "Bubbels" en hier hou je voor elk lid bij van welke bubbel hij/zij deel uitmaakt. Je kan op dezelfde manier nog extra kolommen toevoegen om andere informatie bij te houden die nodig is. Bv. opmerkingen over bepaalde contacten e.d.

Flexi-records

Je kan ook gebruik maken van flexi-records om bepaalde informatie bij te houden.

Last updated