Gegevens bevestigen

Het is voor eenheden belangrijk dat de gegevens die ze van uw kind hebben, altijd correct zijn. FOS Open Scouting raadt aan de eenheden aan om minstens 1x per jaar en voor elk kamp, de gegevens van hun leden te laten bevestigen. Veelal gebeurt dit door voor elk kamp een nieuwe medische fiche te vragen.

Sinds de introductie kan dit ook via het ouderportaal. Hieronder vindt u een stappenplan van hoe dit werkt.

  1. Kies in de linkernavigatie voor 'Persoonlijke details'.

    Indien u meerdere kinderen heeft moet u eerst de naam van het kind kiezen waarvoor u de gegevens wil bevestigen.

  2. Controleer alle beschikbare gegevens grondig en corrigeer indien nodig.

  3. Klik bovenaan op de knop 'Ik bevestig dat deze gegevens correct zijn'.

  4. (Optioneel) Herhaal dit voor uw andere kinderen die lid zijn.

Volgende gegevens van uw kind kunnen enkel bewerkt worden door de leiding:

  • Voornaam

  • Familienaam

  • Geboortedatum

  • Geslacht

Medische gegevens

Eenheden zijn verantwoordelijk om verantwoord om te springen met de gevoelige gegevens die u ingeeft in Keeo. Net zoals ze verantwoord moeten omspringen met een papieren medische fiche.

We raden eenheden aan om zeker jaarlijks en voor elk kamp de medische fiche te laten updaten door ouders. Wanneer uw kind de jeugdbeweging definitief verlaat, dan worden deze gegevens volledig verwijderd.

Enkel de eenheid waar uw kind aangesloten is, heeft toegang tot de medische gegevens van uw kind. Het nationaal secretariaat heeft in geen geval toegang tot deze gegevens.

Meer info over het privacybeleid van FOS Open Scouting is te vinden op https://privacy.fosopenscouting.be. Voor het privacybeleid van de eenheid waar uw kind is aangesloten, dient u contact op te nemen met de eenheid zelf.

Last updated