Medische gegevens

Keeo laat je toe om de medische fiche te digitaliseren.

Per lid kan je gegevens bijhouden vanop de medische fiche. Omdat het hier gaat om gevoelige gegevens is het belangrijk dat je ouders regelmatig laat aangeven of de gegevens nog correct zijn.

Laat ouders minstens 1x per jaar en voor elk kamp de gegevens verplicht controleren op juistheid.

Hoe je gegevens laat bevestigen door ouders, lees je in volgend artikel.

Gegevens laten bevestigen door ouders

Last updated