Ouderportaal

Geef ouders, leden en leiding toegang tot Keeo.

Met het ouderportaal in Keeo kan je ouders, leden en leiding toegang geven tot Keeo. Hiermee kunnen ze:

 • Informatie op het 'Prikbord' lezen

 • Eigen gegevens aanpassen

 • Wekelijks programma bekijken

 • Inschrijven voor evenementen

 • Badgevoortgang opvolgen

 • Verzonden e-mails lezen

Als eenheid kies je zelf of je hier mee aan de slag gaat. Zolang je ouders geen account geeft, zullen ze niet kunnen inloggen.

Ouderportaal vs. 'normale' Keeo

Het ouderportaal dient om personen toegang te geven tot gegevens van hun kinderen of hun eigen gegevens. Wil je een leider toegang geven tot een volledige sectie? Volg dan de stappen beschreven in 'Een leider toegang geven'.

In het artikel over accounts wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen soorten accounts.

Personen toegang geven

Dit staat stap per stap beschreven in het artikel hieronder.

pageGebruikers

Wijzigingen door ouders

In 'Leden - Persoonlijke details' kan je rechtsboven klikken op 'Bekijk wijzigingen door ouders' om alle wijzigingen te zien die ouders deden in de laatste 30 dagen. Via dit scherm kan je ook kiezen om elke dag een samenvatting te krijgen van alle gemaakte wijzigingen via e-mail.

Prikbord

Je kan info geven aan ouders door middel van het prikbord. Let wel op: ouders krijgen hier geen melding van. Gebruik het dus niet om dringende zaken aan te kondigen.

Instellingen

Als leider kan je een aantal instellingen aanpassen voor het ouderportaal. Per functionaliteit in Keeo zal je regelmatig vermeldingen zien naar het ouderportaal.

Instellingen zijn specifiek voor een sectie.

Ouderportaal = sectiegebonden. Ouders van leden die overgaan van de ene sectie naar de andere sectie dienen opnieuw uitgenodigd te worden voor het Ouderportaal TENZIJ je een specifieke instelling uitschakelt. Ga in de (desbetreffende) sectie(s) naar Instellingen - Instellingen Ouderportaal - Configuratie - Uitnodiging

Om de algemene instellingen van het ouderportaal aan te passen in een sectie, ga je naar Instellingen - Instellingen ouderportaal'.

Volgende zaken kan je wijzigen:

 • Inhoud van het prikbord

 • E-mailadres vanwaar automatische e-mails verzonden worden (pas dit zeker aan!)

 • Instellingen voor evenementen/kampen

 • Instellingen voor je programma/vergaderingen

 • Instellingen voor badges

 • Mogelijkheid tot bewerken van gegevens door een ouder (belangrijk)

 • Instellen of ouders al dan niet verzonden mails kunnen zien in het ouderportaal

Ondersteuning

Als eenheid ben je (deels) verantwoordelijk om ouders te helpen met vragen en/of problemen die ze hebben. Het nationaal secretariaat kan alleen vragen beantwoorden van eenheden. Als je er zelf niet aan uit geraakt, kan je uiteraard steeds contact opnemen met het nationaal secretariaat. Je doet via Help - Ondersteuning contacteren.

Last updated